kasa fiskalna Innova Presto

Rejestracja urządzenia fiskalnego – na czym polega?

Obok wyboru odpowiedniej technologii sprzedaży dla danej działalności handlowej, jest to jedna z częstszych przyczyn niepewności u początkujących przedsiębiorców. Jednak rejestracja urządzenia fiskalnego oraz cała procedura instalacyjna w rzeczywistości okazują się dość ścisłe, precyzyjne i takie same dla wszystkich podobnych przypadków. Dlatego wystarczy po prostu poznać przebieg tego procesu i odpowiednio się do niego przygotować.

Zakup kasy lub drukarki fiskalnej, której funkcje i parametry spełnią oczekiwania naszej firmy to bezspornie istotna kwestia. Istotna, ale nie jedyna. Nie wystarczy bowiem nabyć urządzenie, aby zacząć z niego korzystać. Wpierw trzeba prawidłowo przejść poszczególne etapy procedury instalacyjnej, aby finalnie mieć pewność, że nasza działalność handlowa funkcjonuje zgodnie z przepisami. A zatem, powiedzmy kilka słów o każdym z tych etapów.

Krok 1 – zgłoszenie przedinstalacyjne

Od niego wszystko się zaczyna, czyli od pisemnego zawiadomienia właściwego Urzędu Skarbowego. Zgłoszenie przedinstalacyjne musi koniecznie dotrzeć na miejsce nie później, niż 1 dzień przed planowanym rozpoczęciem ewidencji obrotu za pomocą urządzenia fiskalnego. Co powinien zawierać taki dokument? Przede wszystkim, najważniejsze informacje, takie jak imię i nazwisko lub nazwę podatnika, NIP podatnika, liczbę planowanych urządzeń oraz adresy miejsc, do których mają być przypisane i oczywiście termin samej instalacji. Pismo można dostarczyć osobiści bądź listownie.

Krok 2 – fiskalizacja urządzenia rejestrującego

Najważniejszy etap, który nie może się obejść bez udziału posiadającego stosowne uprawnienia serwisanta. Tylko on ma prawo przestawić funkcjonowanie danej kasy lub drukarki z trybu szkoleniowego na tryb fiskalny. Dodatkowo, jest to działanie jednorazowe i nieodwracalne. Gdy fiskalizacja dobiegnie końca, istnieje możliwość rozpoczęcia sprzedaży z wystawianiem paragonów. Od tej pory wszystkie operacje wykonane na urządzeniu rejestrującym będą w nim zapisywane, tworząc dokumentację prowadzonej ewidencji.

Krok 3 – zgłoszenie poinstalacyjne

Czyli moment dostarczenia do Urzędu Skarbowego pisemnego zawiadomienia o przeprowadzeniu fiskalizacji. To zaś musi dotrzeć na miejsce nie później, niż 7 dni od wykonania wspomnianej czynności. Znów istnieje opcja osobistego doręczenia dokumentu lub za pośrednictwem Poczty Polskiej (uwzględniona zostanie data na stemplu). Uzyskany w ten sposób numer ewidencyjny trzeba trwale nanieść na obudowę urządzenia fiskalnego, w widocznym miejscu, np. za pomocą niezmywalnego markera lub naklejki.

I w zasadzie to wszystko. Mam nadzieję, że wpis ten nieco uspokoi osoby, które mają się dopiero zmierzyć z formalnymi początkami prowadzenia działalności handlowej 🙂

One thought on “Rejestracja urządzenia fiskalnego – na czym polega?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podaj CAPTCHA *